CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a acordat distincții de stat unui grup de cetățeni

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 14 iunie a.c., distincții de stat unui grup de cetățeni.

Prin decret al șefului statului, în semn de profundă gratitudine pentru contribuția la actul de proclamare a Republicii Moldova ca stat suveran, independent și democratic, s-a conferit „Ordinul Republicii” următorilor deputați în Parlamentul de legislatura a douăsprezecea – semnatari ai Declarației de Independență:

BURIAN Alexandru

CUNEV Valentin

LUPAȘCU Petru

MORARU Nicolae

PLASICIUC Mihail (post- mortem)

RAIU Alexandra

ȚURCANU Ion

VATAMANU Vasile (post-mortem).

 

Prin decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională, s-au conferit distincţii de stat ale Republicii Moldova următoarelor persoane:

 

„Ordinul Republicii”

HOTINEANU Vladimir, şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

POPESCU Irinel, director al Centrului Chirurgie Hepatică şi Transplant al Institutului Clinic Fundeni, România

RUSU Alexandru, director al Firmei Editorial-Poligrafice „Baştina-Radog”SRL;

 

„Ordinul  de Onoare”

RUSU Tudor, redactor-şef al săptămânalului „Făclia”;

 

Ordinul  „Gloria Muncii”

ANDRIUŞCENCO Ivanna, contabil-şef la SRL „Stamcom”, oraşul Comrat

BABAN Mihail, ex-director al şcolii medii din satul Arioneşti, raionul Donduşeni

BALAN Oleg, profesor universitar la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

BARAT Alic, regizor la Compania „Teleradio-Moldova”

BÎRCA Larisa, preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie din Republica Moldova

BRAȘOVEANU Vladislav, șef de clinică la Centrul Chirurgie Hepatică și Transplant al Institutului Clinic Fundeni, România

BUŞULEAC Mihail, fost membru al Comisiei Electorale Centrale

COTEŢ Vladimir, viceprimar general  al municipiului Chişinău

DELIU Tudor, lector superior  la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

GHINCULOVA Silvia, director al Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei

HĂBĂŞESCU Ion, director al Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”

SANDU Maria, cercetător științific la Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei

STANCIU Ion, director al Întreprinderii Municipale Specializate  „Liftservice”, Chișinău

SURDU Mircea, director al Televiziunii „Moldova 1”

TOACĂ Vera, contabil-șef la Întreprinderea Municipală „Apă-Ungheni”

TOSTOGAN Pavel, redactor-șef al publicației periodice „Contabilitate și Audit”

UZUN Ion, director al Parcului „Dendrariu”;

 

Medalia “Meritul Militar”

PETRAŞIŞIN Vitalie, locotenent-colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

 

Medalia “Meritul Civic”

ANTONIU Victor, administrator al Societății pe Acțiuni „Apă-Canal”, Leova

BĂLĂȚEL Tamara, asistentă medicală superioară la Spitalul Clinic Republican

BOGDAN Valeriu, șef de secție la Spitalul Clinic Republican

BRUMA Ludmila, contabil-șef la Întreprinderea cu Capital Străin „Le Bridge Corporation Limited” S.R.L.

CĂRĂRUȘ Galina, contabil-șef la Societatea pe Acțiuni „Întreprinderea pentru Colectarea Cerealelor”, satul Rediul Mare, raionul Ocnița

CODREANU Igor, director al Agenției de Transplant din Republica Moldova

COJOCARU Svetlana, şef de catedră la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

COTELEA Petru, preşedinte al Organizaţiei Obşteşti  „Cernobîl” din raionul Basarabeasca

CUNICEAN Liudmila, șef de laborator la Serviciul Hidrometeorologic de Stat

DIACONU Maria, specialist principal în Primăria municipiului Chișinău

DOKIEN Piotr, specialist principal la Compania „Teleradio-Moldova”

FUIOR Ivan, maistru la Întreprinderea Municipală „Gospodăria  Locativ-Comunală  Vulcănești”

HOTINEANU Adrian, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină  și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

IVANCOV Grigore, șef de secție la Spitalul Clinic Republican

JOSAN Petru, preşedinte al Organizaţiei Obşteşti  „Cernobîl” din raionul Glodeni

LEAHU Galina, șef adjunct al Asociației de Gospodărire a  Spațiilor  Verzi, Chișinău

LEVINTE Ion, șofer în Serviciul piscicol al Ministerului Mediului

LISNIC Leonid, lăcătuș la Regia „Apă-Canal”, Bălți

MARDUHAEVA Liudmila, consultant principal la Ministerul Mediului

MIHOV Petru, director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Terra-Vitis”, raionul Cahul

PROCA Iulian, redactor –prezentator la Compania „Teleradio-Moldova”

RAZMERIȚA Maria, contabil-șef la Societatea cu Răspundere Limitată „Hambarul-Agro”, satul Cobani, raionul Glodeni

RĂILEANU Nionila, contabil-șef la Societatea pe Acțiuni „Servicii Comunale Florești”

ROTARU Dumitru, producător în Departamentul proiecte radio al Companiei „Teleradio-Moldova”

STÎNGACI Vadim, șef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat

TARAN Natalia, medic la Spitalul Clinic Republican

TIMUŞ Anatolie, întreprinzător, satul Arioneşti, raionul Donduşeni

TOLOCENCO Pavel, director al Întreprinderii Municipale „Comunservice”, Criuleni

TRICOLICI Gheorghe, pensionar, satul Arioneşti, raionul Donduşeni

VÂTCĂRĂU Valeriu, inginer-coordonator la Compania „Teleradio-Moldova”

 

Medalia „Mihai Eminescu”

Regretatei Steliana GRAMA, scriitoare

POIATĂ Ala, redactor-traducător la Compania „Teleradio-Moldova”

 

S-a conferit titlul onorific „Maestru în Artă” următoarelor persoane:

BALABAN Cristina, solistă de balet la Teatrul Naţional de Operă şi Balet din Ucraina

DONICĂ Diana, regizor-şef la Compania „Teleradio-Moldova”

MELNIC Leonid, şef de Departament la Compania „Teleradio-Moldova”

 

S-a conferit titlul onorific„Om Emerit” următoarelor persoane:

ARMANOV Stanislav, antrenor al Lotului Naţional de Lupte Libere

CIUBUC Tamara, director-adjunct al Liceului Teoretic” „Perspectiva”, satul Arioneşti, raionul Donduşeni

POPOVSCHI Alexandru, manager  coordonator la Compania „Teleradio-Moldova”

VACARENCU Iustin, redactor-coordonator la Compania „Telaradio-Moldova”;

 

S-a conferit titlul onorific „Artist Emerit” următoarelor persoane:

CALDARARI Pavel, solist în Ansamblul de Dansuri Ţigăneşti „Şatriţa”, municipiul Chişinău.