CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Sanctităţii Sale Papa Francisc, Episcop al Romei, Primat al Bisericii Romano-Catolice

SANCTITATE,

Cu ocazia celei de-a opta aniversări a Pontificatului, Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere felicitări şi urări de sănătate și bunăstare.

Cu această ocazie, îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Moldova și Sfântul Scaun vor continua să se dezvolte în baza valorilor umane comune pe care le împărtășim.

Totodată, țin să remarc eforturile pe care le depuneți, în special pe timp de criză pandemică, pentru consolidarea credinței și spiritualității între popoarele lumii, a păcii și dialogului între civilizații și religii.

Reiterând felicitările prilejuite de celebrarea Pontificatului, Vă rog să acceptați, Sanctitate, expresia înaltei mele considerații.