CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Președintelui Republicii Elene, doamna Katerina Sakellaropoulou

EXCELENȚĂ,

Aniversarea a 200-a a Independenței Republicii Elene este un prilej deosebit de a Vă transmite, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere felicitări însoțite de urări de pace și bunăstare pentru cetățenii eleni.

Mă bucur să constat că, de-a lungul anilor, valorile comune, afinitățile culturale, dar și aspirațiile europene, au constituit un fundament solid pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Republica Elenă. În context, îmi exprim speranța să efectuăm, în timpul apropiat, un schimb de opinii asupra modalităților de intensificare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, în beneficiul statelor şi popoarelor noastre.

Reiterând felicitările cu prilejul aniversării sărbătorii naționale elene, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.