CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Centenarului Republicii Democratice Azerbaidjan, îmi face o deosebită plăcere şi onoare să Vă adresez, în numele meu şi al poporului Republicii Moldova, cele mai sincere și cordiale felicitări.

Folosind această plăcută ocazie, țin să remarc cu satisfacție contactele multilaterale eficiente dintre statele noastre. Am toată certitudinea că relațiile tradiționale de prietenie moldo-azere vor constitui și de acum încolo chezășia promovării dialogului politic, aprofundării cooperării economice reciproc avantajoase și a sprijinului mutual pe arena internațională.

Dorindu-Vă multă sănătate  și noi succese în funcția supremă din stat, iar poporului azer – pace, concordie și bunăstare, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările înaltei mele considerații.