CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Ilham Aliyev, Preşedintele Republicii Azerbaidjan

Stimate Domnule Preşedinte,

Cu prilejul victoriei covîrşitoare, pe care aţi obţinut-o la alegerile prezidenţiale, am bucuria să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, urîndu-vă succese majore şi perseverenţă în atingerea scopurilor propuse.

Realegîndu-vă în funcţia de şef al statului, poporul azer şi-a reconfirmat încrederea faţă de Dumneavoastră şi sprijinul pentru cursul de dezvoltare a ţării pe care l-aţi ales, precum şi pentru stabilitate şi concordie în societate, prosperitate şi creşterea bunăstării poporului.

Am certitudinea că dialogul constructiv şi colaborarea strînsă între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan vor contribui şi de acum încolo la consolidarea relaţiilor dintre statele noastre.

Urîndu-vă multă sănătate şi noi realizări, Vă rog să agreaţi, Stimate Domnule Preşedinte, expresia înaltei mele consideraţii.