CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Message of congratulation to President of Romania Klaus Werner Iohannis

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai calde și sincere 
felicitări cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că relațiile 
de prietenie și cooperare existente între țările noastre vor cunoaște, prin eforturi comune, o dezvoltare dinamică, fortificându-se în albia firească a colaborării reciproc avantajoase, spre beneficiul ambelor state.

Totodată, țin să aduc, în mod aparte, mulțumiri poporului român 
și Dumneavoastră personal pentru susținerea acordată Republicii Moldova în lupta împotriva răspândirii Covid-19. Consider că scopul nostru comun rezidă în asigurarea securității și sporirea bunăstării cetățenilor.

Vă asigur de faptul că Republica Moldova va continua să depună eforturile 
necesare pentru atingerea acestui obiectiv comun în spiritul parteneriatului strategic existent între statele noastre.

Dorindu-Vă sănătate, bucurii, viață îndelungată și mult spor în activitatea 
Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.