CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, cu prilejul Zilei Naționale a Franței

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia celebrării Zilei Naționale a Republicii Franceze Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări, însoțite de sincere urări de pace şi prosperitate pentru întreaga națiune franceză.

Această zi de o semnificație profundă pentru francezi dă prilej să remarcăm rolul special al Franței în afirmarea și promovarea valorilor universale ale libertății, egalității și fraternității, precum și să reiterăm angajamentul comun de a le transpune în realizări concrete, spre beneficiul cetățenilor și statelor noastre. Țin să exprim, în acest sens, recunoștința pentru sprijinul consecvent pe care Franța îl acordă țării mele în susținerea proceselor de democratizare și modernizare.

Permiteți-mi să Vă asigur că edificarea unor relații de parteneriat bilateral consolidat, având la bază legăturile strânse de prietenie care ne unesc, constituie o prioritate pentru Republica Moldova. Îmi exprim ferma convingere că dialogul nostru va fi în continuare fortificat în domenii de interes comun.

Totodată, în vremurile dificile pe care le traversăm, țin să împărtășesc trăirile deosebite cu toți cei care au fost afectați de pandemia Covid-19 în Republica Franceză, precum și să aduc mulțumiri pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat prin donații de echipamente medicale. Cred cu tărie că prin unitate și solidaritate vom putea depăși această grea încercare.

Reiterând urările de pace și prosperitate continuă pentru poporul francez, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările distinsei mele consideraţii.