Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Heidar oglu Aliyev

Stimate Domnule Președinte,

Vă rog să acceptați sincere felicitări și alese urări de bine cu ocazia Zilei Independenței Republicii Azerbaidjan.

Folosesc acest plăcut prilej pentru a-mi exprima încrederea că tradiționalele relații de prietenie, înțelegere reciprocă și încredere dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze și să se dezvolte în beneficiul țărilor și popoarelor noastre.

Urându-Vă, în această zi de sărbătoare, Dumneavoastră și întregului popor azer, pace, numai bine și prosperitate, Vă rog să agreați, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.