CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Maiestăţii Sale Regina Margareta a II-a a Danemarcei

MAIESTATE,

Sărbătoarea Națională a Regatului Danemarcei, Ziua Constituției, 
îmi oferă deosebită plăcere să Vă adresez, în numele Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate Maiestăţii Voastre, familiei regale şi tuturor cetățenilor danezi.

În acest solemn context, remarc cu recunoștință că relațiile dintre țările 
și popoarele noastre se dezvoltă în spiritul prieteniei și susținerii reciproce.

Totodată, vreau să Vă exprim mulțumiri pentru asistența și sprijinul valoros 
acordate de Regatul Danemarcei proceselor de implementare a reformelor în Republica Moldova. Am toată convingerea că dialogul moldo-danez va continua să se extindă şi să se diversifice pe multiple dimensiuni, în beneficiul statelor și popoarelor noastre.

Reiterând felicitările cu ocazia Zilei Constituției, Vă rog să acceptați, 
Maiestate, asigurările distinsei mele considerații.