CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Eugen Doga cu ocazia zilei sale de naștere


MULTSTIMATE MAESTRE EUGEN DOGA,

Vă felicit cordial cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere și Vă urez ani cu multă sănătate și cu sentimentul profund al împlinirii.

Sunt optzeci și trei de primăveri care debutează cu Dumneavoastră. Sunt tot atâtea mărțișoare prinse cu gingășie la haina pe care V-a pus-o Dumnezeu pe umeri, haina de geniu al timpului în care trăim.

Primiți recunoștința și gratitudinea noastră pentru că ați ales pământul Moldovei să-l faceți faimos în lumea întreagă, pentru că Vă potoliți setea inspirației mirifice la izvoarele din codrii noștri seculari, pentru că ne dăruiți clipe de sublimă înălțare sufletească.

În această zi de sărbătoare, Vă doresc, Maestre, forțe inepuizabile în lumina gloriei, în bucuria inimii și în minunea creației.