CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei Organizației Națiunilor Unite

Acum exact 75 de ani, la 24 octombrie 1945, intra în vigoare Carta Organizației Națiunilor Unite – documentul constitutiv al celei mai importante organizații internaționale, fondată pentru a menține pacea și securitatea internațională, pentru a promova democrația și drepturile omului, pentru a contribui la dezvoltarea economică și socială a țărilor lumii, respectând principiile dreptului internațional și supremația legii.

Țara noastră este membru cu drepturi depline al Organizației Națiunilor Unite din 2 martie 1992. În cei peste 28 de ani de colaborare, Organizația Națiunilor Unite rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova. Sprijinul și expertiza Organizației Națiunilor Unite a adus beneficii considerabile întregii societăți moldovenești la capitolul libertate de exprimare, varietate culturală și educațională, diversificare a mecanismelor de protecție a drepturilor omului etc.

Republica Moldova rămâne o promotoare activă a principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite, demonstrând fermitate în continuarea reformelor democratice și sociale. Contextul actual, marcat de criza Covid-19, accentuează necesitatea unității globale și a acțiunilor consolidate, subliniind rolul Organizației Națiunilor Unite și importanța menținerii cooperării pro-active.

Cu aceste gânduri, îmi exprim certitudinea că dialogul nostru eficient va avansa, în special pe dimensiunea lansării și dezvoltării inițiativelor noi și valorificarea enormului potențial existent în toate domeniile de cooperare.