CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

D I S C U R S U L Președintelui Republicii Moldova, Domnul Igor DODON, la recepția diplomatică cu ocazia sărbătorilor de iarnă

EXCELENȚELE  VOASTRE,

DOAMNELOR  ȘI  DOMNILOR  AMBASADORI,

ONORATĂ  ASISTENȚĂ,


Permiteți-mi să Vă salut din suflet și să Vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele de a participa la tradiționala recepție diplomatică, dedicată sărbătorilor de iarnă. Profit de această ocazie și doresc să Vă adresez sincere urări de sănătate, bunăstare și realizări dintre cele mai frumoase.

Evenimentul de astăzi este un prilej deosebit de a ne revedea și de a face un schimb de opinii referitor la posibilitățile de aprofundare a relațiilor bilaterale constructive dintre țările noastre.

Mai întîi de toate, doresc să fac o scurtă trecere în revistă a situației interne din Republica Moldova.

După cum bine cunoașteți, am intrat într-un an crucial pentru viitorul țării – întru-un an plin de evenimente electorale. Pe 24 februarie, cetățenii urmează să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Competiția electorală va continua în autonomia găgăuză unde, pe 19 mai, locuitorii ei vor fi chemați la urne pentru a-și alege guvernatorul.

Finalitatea alegerilor o vom atinge, sper, la vară, cînd urmează să fie desfășurate și alegerile locale.

Plus la toate, nu exclud posibilitatea organizării, tot în acest an, și a unor alegeri parlamentare anticipate, dacă nu va fi creată o majoritatea parlamentară.

Fac aceste afirmații, fiindcă e foarte mică probabilitatea să se creeze o alianță între oricare dintre formațiunile care vor accede în Parlament.

Așadar, anul 2019 va fi profund marcat de un val de procese electorale.

Îmi exprim convingerea că este extrem de important ca aceste scrutine să se desfășoare cît mai corect și transparent, să fie evitate manipulările grosolane, să nu se permită falsificări și utilizarea pîrghiilor administrative.

Tocmai din acest considerent m-am adresat Domniilor Voastre, stimații noștri prieteni și parteneri internaționali, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, multor altor organizații internaționale și regionale cu solicitarea de a delega un număr cît mai mare de observatori pentru a monitoriza „la rece” campania electorală.

 

EXCELENȚELE  VOASTRE,


Permiteți-mi să readuc în discuție declarația pe care am făcut-o la 21 ianuarie și să reiterez decizia mea de a NU mă implica în lupta pentru mandat parlamentar,ci, în calitatea mea de șef al statului, să-mi concentrez atenția asupra agendei interne și externe în vederea asigurării dezvoltării strategice a țării.

Consider ca a fost o decizie necesară și corectă în situația în care întregul aparat al administrației de stat este în mod intenționat profund politizat și trimis de unii actori politici pe baricadele electorale.

În circumstanțele actuale, cînd campania pentru alegeri este deja marcată de o avalanșă de populism agresiv și iresponsabil, am considerat că instituția prezidențială trebuie să-și păstreze imparțialitatea, iar Președintele republicii să se poziționeze deasupra competiției.

În contextul politic din ultimii ani, Președinția posedă cea mai înaltă legitimitate în percepția cetățenilor, fiindcă președintele a fost ales direct de popor. Și sondajele de opinie, toate ca unul, demonstrează că președintele se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor.

Acest fapt mă obligă, din punct de vedere moral și politic, să-mi asum rolul de arbitru și mediator în eventualitatea oricăror scenarii postelectorale, implicit în cazul în care situația va evolua spre alegeri parlamentare anticipate.

Declar cu toată sinceritatea că mi-aș dori ca acest scrutin să se finalizeze cu formarea unei majorități unitare și solide, care să constituie un guvern complet nou, mai responsabil, orientat mai mult spre politicile sociale.

Doar o astfel de conjunctură ar putea asigura schimbările politice atît de necesare pentru Republica Moldova și ar favoriza crearea de noi premise pentru punerea în echilibru a relațiilor internaționale atît cu Vestul, cît și cu Estul, păstrînd ferm statutul de neutralitate.

Totodată, contextul creat ar permite revenirea Republicii Moldova în albia firească a implementării reformelor calitative, atît de necesare impulsionării dezvoltării socioeconomice a țării.

Cu regret, sînt nevoit să constat că ultimii zece ani din istoria modernă a Republicii Moldova pot fi considerați un deceniu pierdut.

Progresul economic, social și democratic al țării a fost în mare parte mimat, fără efecte reale. Chiar dacă aceste guvernări s-au autointitulat proeuropene, n-am văzut nimic autentic european din partea lor. Niciun model funcțional de organizare politică și socială n-a fost preluat din Europa.

Din contra, Moldova s-a autoizolat geopolitic, a fost compromis sistemul judecătoresc și cel bancar, nu avem răspuns clar privind soarta miliardului furat, a sporit indicele percepției negative despre instituțiile statului, s-a acutizat fenomenul migrației, a căzut la cel mai jos nivel încrederea cetățenilor în propria țară.

Este evident că avem nevoie de o nouă guvernare, care să redreseze aceste lucruri și nedreptăți.

Urmează să fie desfășurate ample reforme în domeniul justiției, restabilind încrederea cetățenilor în sistemul judiciar și conferind, din nou, primordialitate respectării drepturilor fundamentale ale omului.

Combaterea corupției trebuie să devină prioritatea absolută a viitoarei guvernări, transformînd Republica Moldova într-o țară liberă de acest fenomen rușinos.

Fără astfel de acțiuni rapide și responsabile nu cred că vom avansa nici pe calea dezvoltării economice, nici pe cea a stopării fenomenului depopulării țării și nici în procesul de reglementare politică finală a diferendului transnistrean.

 

STIMAȚI  MEMBRI

AI  CORPULUI  DIPLOMATIC,


Cu prilejul întîlnirii noastre, vreau să Vă aduc sincere mulțumiri și să-mi exprim recunoștința pentru asistența pe care o acordați Republicii Moldova în numele statelor pe care le reprezentați.

Mă refer aici atît la Uniunea Europeană și statele membre ale UE, cît și, în egală măsură, la Federația Rusă care, în condițiile lipsei oricărui dialog la nivel interguvernamental, continuă să ne ofere susținere, inclusiv în sensul redeschiderii accesului producției moldovenești pe piața sa.

Vreau să mulțumesc și Statelor Unite ale Americii pentru sprijinul generos de care s-a bucurat Republica Moldova.

Mulțumiri aparte transmit Republicii Turcia pentru ajutorul substanțial, oferit la renovarea clădirii Președinției, precum și pentru proiectele economice și sociale implementate în sudul țării.

Doresc să aduc sincere mulțumiri Republicii Populare Chineze pentru programele lansate în Moldova, dar și pentru susținerea acordată în proiectele de binefacere lansate de mine și de Prima-doamnă.

Sînt, de asemenea, recunoscător tuturor țărilor prietene și, în mod special, țărilor vecine cu care Republica Moldova dezvoltă parteneriate și proiecte comune în cele mai diverse domenii. Consider necesar de a fortifica în continuare relațiile de prietenie cu România și Ucraina.

În final, vreau să Vă readuc în atenție faptul că anul 2019, pe lîngă însemnătatea electorală pe care o comportă, este declarat, conform decretului prezidențial, Anul Familiei.

Pe bună dreptate se afirmă că familia este elementul esențial al oricărei societăți – fiindcă, sînt convins că o țară sănătoasă și prosperă pornește de la o familie sănătoasă și prosperă.

O altă dată importantă a acestui an este cea de-a 660-a aniversare a întemeierii Principatului Moldovei, dată pe care o vom celebra pe durata întregului an, ca un simbol care ne amintește de statalitatea noastră seculară.

V-aș fi recunoscător dacă și Domniile Voastre Vă veți alătura acestor evenimente, pe care intenționăm să le organizăm și să le desfășurăm pe parcursul anului.

Folosind această ocazie deosebită, permiteți-mi să aduc declarația mea de sinceră admirație și respect familiilor Dumneavoastră, care sînt un veritabil exemplu de devotament și fidelitate: soți, soții, copii ce v-au urmat în misiuni departe de casă, departe de rude și prieteni.

În încheiere, reiterez felicitările și urările de sănătate și realizări. Să sperăm că în 2019 vom avea parte cu toții de cît mai multe evenimente importante și pozitive.