CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

D I S C U R S U L Președintelui Republicii Moldova, Domnul Igor DODON, la ceremonia de lansare a Anului Familiei

ONORATĂ ASISTENȚĂ,

DRAGI PRIETENI,

 

Îmi face o deosebită plăcere să deschid ceremonia de lansare a Anului Familiei.

Pe bună dreptate, una dintre valorile esențiale ale umanității o reprezintă familia. Anume în familie, care este și structura fundamentală a societății, învățăm să iubim, să ne împărtășim emoțiile și să creștem spiritual.

Actualmente, în Republica Moldova, instituția familiei este supusă distrugerii.

Depopularea, migrația în masă, creșterea numărului divorțurilor, nesiguranța socială ce se acutizează au condus la schimbări profunde pe planul creării familiilor, amenințînd genofondul țării și existența noastră în timp.

 

La momentul de față, situația demografică din Republica Moldova este de-a dreptul îngrijorătoare, iar salvarea poporului nostru de la declin și dezintegrare trebuie să devină preocuparea primordială și pentru clasa politică, și pentru mediul academic, dar și pentru societatea civilă.

Din păcate, țara noastră se situează pe primele poziții în topul țărilor care își pierd cel mai rapid populația și rămîn fără oameni. 

Consider că situația demografică este cea mai gravă problemă a poporului moldovenesc. Toate celelalte probleme pot fi rezolvate și recuperate în cîțiva ani sau în cîteva decenii de muncă și efort.

Dar cum să restabilim componența unui neam care se autodistruge prin emigrare, natalitate redusă, mortalitate înaltă?

Republica Moldova are cu aproape un milion de oameni mai puțini decît avea Republica Sovietică Socialistă Moldovenească  la sfîrșitul anilor ’80.

 

 

Dacă luăm în calcul tendințele actuale de emigrare masivă, la studii sau la muncă, atunci cifra pierderilor demografice se ridică la aproape două milioane.

Este important de menționat că exodul populației se face din contul tinerilor. Practic, se produce o pierdere irecuperabilă de potențial și forță de muncă.

Astăzi, în Republica Moldova se nasc de aproape două ori mai puțini copii decît în 1991, iar tendințele sînt și mai compromițătoare. Dacă în ’91 numărul nou-născuților îl depășea pe cel al deceselor cu peste 26 de mii, acum sporul natural al populației este unul negativ, cu mai multe decese decît nașteri.

În ultimii ani, Republica Moldova a devenit a doua țară din lume cu cea mai scăzută rată a fertilității. În medie, unei familii din țară îi revine doar un singur copil.

 În prezent, numărul copiilor cu vîrsta de pînă la 17 ani constituie 19 la sută din totalul populației (cca 676 mii) comparativ cu 33 la sută în 1990. Este o diminuare intensă ce se menține de la an la an și agravează și mai mult situația demografică.

În consecință, se închid grădinițe, școli și spitale. Există sate unde pe parcursul unui an nu s-a născut niciun copil.

Știm cu toții că oamenii sînt adevărata avuție a țării. Dar iată că și pe aceasta o pierdem.

Unele prognoze mai vechi anunțau că pînă în anul 2050 populația Republicii Moldova se va micșora cu peste un milion de oameni, adică vom pierde aproape o treime din cetățeni.

Însă, potrivit tendințelor, se pare că pierderea demografică a unui milion de oameni se va produce mult mai devreme – într-un deceniu sau două. Perspectivele sînt de-a dreptul catastrofale.

Aceste procese pun în pericol nu doar păstrarea genofondului țării, dar și dezvoltarea economică ulterioară.

Numărul angajaților în sectorul real al economiei este de 2 ori mai mic decît cel al pensionarilor, iar cheltuielile pentru întreținerea aparatului de stat sînt enorme. Ce să facem în asemenea situație? Să invităm imigranți străini ca să mențină economia și demografia?

 Dacă mergem pe soluția asta, ne putem pomeni cu o populație de imigranți care peste cîteva decenii va deveni majoritară la noi acasă.

Sînt de părere că trebuie să ne mobilizăm toate eforturile pentru a face față acestei provocări.

Salvarea neamului trebuie să fie misiunea imperativă a oricărei guvernări de la Chișinău – dar și preocuparea mediului academic și a societății civile, care să le reamintească guvernanților de pericolul disoluției demografice a țării.

Toate acțiunile noastre socioeconomice, educaționale, politice, geopolitice trebuie să aibă ca obiectiv major restabilirea situației demografice și diminuarea substanțială a ratei emigrației. Dacă nu vom păstra integritatea poporului, proiectul nostru statal poate deveni inutil pe termen lung.

Schimbări drastice se produc și în structura familiei. În pofida apelului de continuitate a neamului prin căsătorie, un număr tot mai mare de cupluri divorțează.

Pe parcursul anului trecut, aproape 20 de mii de cupluri și-au unit destinele, iar aproape 9 mii de familii s-au destrămat.

Pe fundalul acestor fenomene, multe persoane se recăsătoresc și, ca urmare, copiii ajung să locuiască cu părinți vitregi.

De asemenea, se remarcă o tendință nouă de conviețuire a cuplurilor, cum ar fi traiul în afara căsătoriei sau cel separat în diferite țări, din motive de migrație. Ca rezultat crește numărul familiilor monoparentale, dar și al copiilor care locuiesc de unii singuri.

Potrivit celor mai recente estimări, fiecare al cincilea copil din Republica Moldova are unul sau ambii părinți plecați la muncă peste hotare.

În consecință, copiii cresc în lipsa părinților. În pofida legăturii permanente dintre aceștia, totuși mulți dintre copii cresc fără a avea o bază educativă adecvată și fără a însuși valorile vieții familiale.

Totodată, copiii suferă și din punctul de vedere al bunăstării economice. Actualmente, sărăcia rămîne a fi o problemă socială complexă, iar profunzimea neajunsurilor în care aceștia cresc este inacceptabilă.

Cel mai înalt nivel al sărăciei (27%) se înregistrează în rîndul familiilor cu trei și mai mulți copii, a cărei rată este de 2,9 ori mai mare decît în familiile cu un singur copil (9,3%) și de 2,7 ori mai mare decît în familiile fără copii (10,2%).

Toate aceste transformări socioeconomice au un impact negativ nu doar pentru familii în mod individual, dar și pentru comunitate în general, fiind adevărate provocări pentru autoritățile publice de toate nivelurile.

Este nevoie ca toți factorii de decizie să conștientizeze riscurile situației și să aplice cît mai ferm politici sociale eficiente în vederea creșterii rezilienței familiilor în contextul crizei economice, migrației, lipsei de oportunități, corupției.

Președinția și-a asumat o asemenea responsabilitate. După cum bine cunoașteți, prin decret prezidențial, am declarat anul 2019 drept An al Familiei. Astfel, în scopul promovării, protejării și susținerii integrității familiilor, va fi pus în acțiune un amplu program național de activități menite să consolideze relațiile sănătoase în familie.

O atenție deosebită va fi acordată măsurilor sociale prin elaborarea unui program de susținere a familiilor tinere în vederea obținerii unui spațiu locativ; de relansare a inițiativei prezidențiale privind plata capitalului matern prin majorarea cuantumului indemnizaţiei unice la naştere pentru primul copil – 15 000 lei, al doilea copil – 20 000 lei și pentru al treilea copil și următorii – 30 000 lei și mai mult.

O altă inițiativă va fi consacrată omagierii cuplurilor longevive, ca simboluri ale înțelepciunii, fidelității și respectului dintre soți. În semn de profund respect, săptămînal, reprezentanții Președinției vor vizita cuplurile care își sărbătoresc jubileul de 50 de ani, de 60 și 70 de ani de la înregistrarea căsătoriei.

De asemenea, în acest an vom continua proiectele naționale de asistență în procesul de școlarizare, implementate de Fundația de Binefacere „Din Suflet” a Primei-doamne. În perioada 2017-2018, elevilor din clasa întîi le-au fost oferite 33 000 de ghiozdane dotate cu rechizitele necesare, iar în acest an vom extinde asistența și pentru copiii din clasele a doua și a treia.

Totodată, va fi extins și programul național de ajutorare pentru grădinițe. Pînă la momentul actual, peste 350 de grădinițe au beneficiat de sprijinul logistic sau material solicitat iar altor 250 urmează să le fie acordată susținere pînă la sfîrșitul acestui an.

O atenție deosebită va fi acordată și programului de promovare a modului sănătos de viață, în special prin construirea și renovarea complexurilor sportive din întreaga țară.

 

DRAGI PRIETENI,

 

Sînt ferm convins ca viitorul Republicii Moldova, continuitatea neamului moldovenesc depind de capacitatea fiecăruia dintre noi și de înțelepciunea pe care o vom demonstra în acțiunile de redresare a situației demografice din țară și de fortificare a instituției familiei.

Am certitudinea că Anul Familiei, prin evenimentele sale, va oferi un impuls necesar în acest sens. 

 

Vă mulțumesc pentru atenție.