Secretarul general al Aparatului Președintelui a acordat distincții de stat la aniversarea a70-a a USMF

Secretarul general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, domnul Ion Păduraru, a înmânat Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Moldova Ordinul Republicii, acordat recent printr-un decret al președintelui Nicolae Timofti. Distincția de stat a fost înmânată la ceremonia dedicată aniversării a 70-a a instituției de învățământ superior „în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului universitar, pentru contribuţia substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi implementarea noilor metode de instruire, cercetare, diagnostic și asistență medicală.”

De asemenea, Președinția a oferit distincții de stat mai multor angajați ai universității „pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuție la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă.”

La eveniment au mai participat prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Valeriu Streleț, dar și alți actuali și foști demnitari de stat.