Astăzi, în cadrul unui dialog în format larg cu reprezentanții mass-media, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a prezentat un raport la un an de mandat prezidențial

Raport anual

Pe 23 decembrie 2016, a avut loc ceremonia de învestitură a Președintelui Republicii Moldova,  în rezultatul alegerii directe a șefului statului, în premieră după ultimii 20 de ani.

Președintele Republicii Moldova, în prezent, este singura persoană, iar instituția prezidențială singura instituție de stat, care dispun nu doar de legalitate, ci și de legitimitate deplină.

A fost un an destul de dificil pentru țară, cu multiple rezultate, dar și conflicte instituționale.

În această perioadă complicată, încrederea oamenilor în instituția prezidențială a crescut de 14 ori, peste 51%  din cetățenii deciși.

Guvernarea democrată a eșuat în creșterea economică și n-a reușit nici să asigure un echilibru în societate.

Conflictele instituționale, generate de dorința majorității parlamentare de a impune viziunea proprie privitor la mai multe subiecte de ordin intern sau extern, de dorința și insistența Partidului Democrat de a prelua controlul asupra instituției prezidențiale, din cauza fricii continue față de un Președinte ales de popor, au dus la diverse încercări de a restrînge împuternicirile Președintelui.

Au blocat inițiativa mea de referendum național, au amenințat cu impeachmentul, dar au înțeles că vor pierde și au renunțat la idee.

Pentru că nu au reușit să mă domine politic, guvernarea a recurs la instrumentele sale juridice.

Am fost cu toții martori cum democrații au făcut tot posibilul pentru a tăia din atribuțiile șefului statului, iar Curtea Constituțională a avut un rol de simplu instrument juridic.

Majoritatea inițiativelor pe plan intern ale Președintelui au fost blocate sau boicotate de Parlament sau Guvern, unele preluate, apropo, cum ar fi: reformele în educație cu privire la examenul de bacalaureat, stoparea procesului de optimizare a instituțiilor de învățămînt, multiple inițiative cu caracter social.

Am decis să compensez acest boicot prin vizite în raioane și discuții cu oamenii la direct, fiind prezent în 154 de localități din țară, pe tot parcursul anului, și realizînd proiecte sociale, cu impact direct pentru oameni, de care au beneficiat peste 75.000 de cetățeni.

Prin aceste acțiuni împotriva Președintelui, Guvernarea a creat și mai multă incertitudine și nemulțumire în societate. Frica lor politică față de Președinte a fost suplimentată de frica geopolitică, față de Federația Rusă.

A trebuit să depun, personal, eforturi considerabile, ca politica rusofobă a guvernării să nu dăuneze iremediabil relațiilor noastre cu Federația Rusă. Eu consider că mi-a reușit această misiune deloc ușoară.

Pe plan extern, Președinția a avut o politică foarte activă.

Am reușit să deblochez exporturile spre Rusia, am obținut condiții de lucru în Rusia pentru sute de mii de muncitori moldoveni, am lansat un proces eficient de negocieri cu regiunea transnistreană, care deja a dat roade. Vă spun cu toată fermitatea, dacă nu interveneam personal la nivel înalt, politica rusofobă a guvernării ar fi avut urmări grave greu de estimat în plan economic și social. 

De aceea, repet, anul 2017, a fost un an al confruntărilor dintre un Președinte ales de popor și o guvernare construită din fragmente eterogene, la limita credibilității sociale.

Mai mult, s-a produs o mare distanțare dintre viziunea guvernării asupra lucrurilor și cea a majorității cetățenilor.

Vreau să amintesc faptul că poporul este suveranul statului, deci poporul este cel care este în drept să indice politica internă și externă a țării!

Or, dacă ne uităm la sondaje, vedem că majoritatea cetățenilor doresc menținerea bunelor relații cu Rusia, vor păstrarea neutralității și categoric nu acceptă aderarea la NATO, majoritatea absolută a cetățenilor se consideră moldoveni, vor predarea disciplinei Istoria Moldovei în școli, pledează pentru păstrarea statalității moldovenești, doresc relații asimetrice cu UE, nu acceptă să plătească miliardul furat din bugetul statului.

Știm cu toții că aceste opinii și solicitări ale majorității cetățenilor sînt neglijate de guvernare.

În acest an, eu am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru a îndeplini o parte din promisiunile cu care am venit în funcția de Președinte. În pofida piedicilor care mi-au fost puse, am obținut unele rezultate pozitive concrete și vă invit să luați cunoștință de ele.

 

În continuare voi prezenta informație, în detaliu, structurate pe 4 capitole de bază:

1.  POLITICA INTERNĂ

2.  ACTIVITATEA EXTERNĂ

3.  REINTEGRAREA ȚĂRII, DIFERENDUL TRANSNISTREAN

4.  PROIECTELE SOCIALE IMPLEMNTATE.

Pe final, sînt prezentate statistici generale și specifice în activitatea instituției prezidențiale.

***

 

1.   POLITICA INTERNĂ

În perioada de referință, principalele aspecte ale politicii interne a statului au fost orientate spre:

1.1 Consolidarea statalității și identității moldovenești

1.2 Asigurarea securității și neutralității statului

1.3 Elaborarea legilor, programelor, strategiilor de dezvoltare ale statului

1.4 Activitatea în raioanele țării și dialogul cu populația țării.

 

1.1  CONSOLIDAREA STATALITĂȚII ȘI IDENTITĂȚII MOLDOVENEȘTI

În perioada de referință, au fost realizate zeci de acțiuni menite să contribuie la fortificarea statalității și identității noastre moldovenești. Ținînd cont, pe de o parte, de politica de subminare a statalității Republicii Moldova, dusă de autorități, inclusiv prin subiecte promovate la nivel de Parlament, acțiuni ale Guvernului, ale Curții Constituționale, precum și de politica de negare a identității moldovenești, promovată de reprezentanții unor formațiuni politice, dar și de politicieni din afara țării, printre care unele elite politice de la București și alte capitale, pe de altă parte, consolidarea statalității și identității moldovenești este un obiectiv de importanță majoră și una dintre prioritățile de bază în activitatea instituției prezidențiale.

ZIUA STATALITĂȚII ȘI DRAPELULUI ISTORIC

Pe parcursul anului 2017, a fost propusă instituirea zilei de 2 februarie drept Zi a statalității Moldovei, dar și instituirea drapelului istoric al Moldovei drept simbol național.

ISTORIA MOLDOVEI ÎN CURRICULUM ȘCOLAR

FILMUL DOCUMENTAR „ISTORIA MOLDOVEI”

ANUL „ȘTEFAN CEL MARE”

INTERZICEREA UNIONISMULUI

100 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII DEMOCRATICE MOLDOVENEȘTI

1.2 ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI NEUTRALITĂȚII STATULUI

CONSILIUL SUPREM DE SECURITATE (CSS) ÎN COMPONENȚĂ NOUĂ

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE SECURITATE ÎN REDACȚIE NOUĂ

RELAȚIILE CU ORGANIZAȚIA TRATATULUI NORD-ATLANTIC (NATO) 

1.3 ELABORAREA LEGILOR, PROGRAMELOR, STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE ALE STATULUI

PROIECTE DE LEGI ȘI PROGRAME

DEMERSURI CĂTRE GUVERN

57 de proiecte de legi/programe au fost elaborate sau se află în proces de elaborare în cadrul instituției prezidențiale în prezent. Unele dintre acestea au fost transmise Parlamentului pentru examinare și adoptare, printre care cele mai importante, din diverse domenii, țin de:

etc.

De asemenea, au fost formulate propuneri (inclusiv Guvernului) în vederea modificării Codului educației, Codului funciar, introducerii BAC-ului opțional și celui profesional, stopării închiderii instituțiilor de învățămînt etc.

O parte din acestea au fost preluate de Guvern și majoritatea parlamentară și implementate.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MOLDOVEI PE TERMEN LUNG

PARTICIPAREA SOCIETĂȚII CIVILE LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

-  În vederea implicării directe a cetățenilor țării, a asociațiilor obștești, a organizațiilor formale și non-formale în determinarea priorităților de dezvoltare a țării, expertizei cadrului normativ-legal, dezbaterii și propunerii proiectelor și programelor naționale, Președintele a venit, în premieră cu inițiativa de creare a Consiliului Societății Civile (CSC).

-  CSC a fost creat prin decret prezidențial, pe 28 iulie 2017, este compus din 14 comisii de profil, aproximativ cîte 10 membri în fiecare comisie. Comisiile de profil se întrunesc cu regularitate.

-  În scopul analizării situației economice, identificării problemelor-cheie și pregătirii propunerilor pentru perfecționarea politicii economice și a instrumentelor de implementare a acesteia, în vederea asigurării sustenabilității și modernizării economiei Republicii Moldova, Președintele țării a inițiat crearea Consiliului Economic (CE).

- Activitatea CE se bazează pe parteneriatul dintre Președintele Republicii Moldova, comunitatea de experți și de afaceri, organizațiile neguvernamentale, autoritățile administrației publice centrale și locale și este orientată spre identificarea problemelor dezvoltării economice, elaborarea unor soluții, stabilirea priorităților strategice și a căilor de realizare a acestora.

- Decretul privind crearea CE a fost semnat pe 3 martie 2017.  Din CE fac parte 42 de asociații de companii sectoriale, asociații patronale, agenți economici, experți, reprezentanți ai mediului economic.

- Consiliul a organizat, în perioada de referință, 3 ședințe.

1.4  ACITIVITATE ÎN RAIOANELE ȚĂRII 

DIALOGUL CU CETĂȚENII

VIZITE ÎN TERITORIU

PETIȚII ȘI AUDIENȚA CETĂȚENILOR

-  probleme de drept – 931;

-  probleme ce țin de activitatea organelor administrației publice centrale și locale – 804;

-  protecția socială a populației – 540 petiții;

-  altele.

 

2.    ACTIVITATEA EXTERNĂ

2.1. Vizite oficiale și de lucru

2.2. Cooperarea multilaterală și bilaterală

2.3. Relații cu diaspora

2.4. Dialog cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova 


2.1  VIZITE OFICIALE ȘI DE LUCRU. ÎNTREVEDERI

2.2 COOPERAREA MULTILATERALĂ ȘI BILATERALĂ 

 FEDERAȚIA RUSĂ

-   Creșterea exporturilor pe diferite categorii de produse este substanțială în primele 9 luni în raport cu aceeași perioadă a anului 2015: fructele - 2,5 ori, strugurii de 2 ori, legumele – de 2 ori, pe unele categorii cum ar fi merele de 8 ori, vinuri - de 1,4 ori.

-   la invitația Asociației „Delovaia Rossia” din Federația Rusă, a fost formată o delegație a reprezentanților mediului de afaceri din Moldova (21 de persoane), care au participat la forumul economic internațional „Rusia-Moldova: extinderea cooperării de afaceri” ( martie 2017,  Moscova).

-   vizita delegației „Delovaia Rossia” la Chișinău, organizarea unor  întrevederi  cu oamenii de afaceri din Moldova şi vizite la întreprinderile moldovenești – 7 întreprinderi din sectorul de construcții, farmaceutic, sectorul vinicol, industrial şi tehnologiilor informaționale (iulie 2017, Chișinău).

COOPERAREA CU UNIUNEA EURASIATICĂ

În cadrul Forumului Internațional „Uniunea Economică Eurasiatică – Republica Moldova”, organizat la Chișinău, la inițiativa Președintelui Republicii Moldova, a fost  semnat Memorandumul de cooperare între Comisia Economică Eurasiatică şi Republica Moldova, pe 3 aprilie, 2017. Acest Memorandum este un document cadru și nu contravine altor acorduri pe care le are semnate Republica Moldova, cum ar fi Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Scrisoarea de intenție, semnată de Președintele Republicii Moldova, cu privire la obținerea statutului de observator în cadrul Uniunii Eurasiatice a fost expediată Președintelui în exercițiu  a Consiliului Economic Suprem Eurasiatic.  Președintele Republicii Moldova a participat la două ședințe a Consiliului Economic Suprem Eurasiatic. La moment, este în proces de definitivare  regulamentul cu privire la aspectele instituționale legate de diferite nivele și statut în cadrul organizației. După aprobarea regulamentului, urmează să fie acordat statutul de observator Republicii Moldova.

Au fost desfășurate 2 ședințe ale grupului de lucru mixt pentru cooperare între Comisia Economică Eurasiatică şi Republica Moldova, pe 8 iunie 2017 și pe 29 noiembrie 2017.

În cadrul ședințelor grupului de lucru mixt pentru cooperarea Republica Moldova - Comisia Economică Eurasiatică au fost dezbătute subiecte legate de soluționarea problemelor ce țin de exporturile produselor pomilegumicole conservate moldovenești în Federația Rusă, îmbunătățirea condițiilor de export din Republica Moldova pe piețele din țările Uniunii Economice Eurasiatice, de transport și tranzit, dezvoltarea cooperării industriale și de producție, de anulare de către Federația Rusă a taxelor vamale de import la o serie de mărfuri provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, reducerea barierelor la exportul de produse lactate și carne din Republica Moldova. Totodată, au fost discutate, în detalii, măsurile de susținere a agriculturii de către stat în țările membre UEEA, dar şi mecanismele de sprijin a exporturilor de producție agricolă, aplicate în UEEA. Au fost abordate și modalitățile de reglementare normativ-juridică în domeniul sanitar, fitosanitar, veterinar şi în sfera protecției drepturilor consumatorilor în UEEA.

COOPERAREA CU UNIUNEA EUROPEANĂ

Înțelegeri cu alte state pe bilaterală în rezultatul întrevederilor președinților:

Întrevedere cu Patriarhul Moscovei și Întregii Rusii, Kirill, martie 2017

Întrevedere cu Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc, noiembrie 2017

      •  Șeful statului a lansat invitația Sfîntului Scaun de a participa la Congresul     Mondial al Familiilor , care se va desfășura în perioada 14-16 septembrie 2018, la Chișinău

2.3 RELAȚII CU DIASPORA

În premieră pentru instituția prezidențială, a fost instituită funcția de consilier pentru diasporă, în vederea facilitării comunicării cu reprezentanții diasporei moldovenești, realizării proiectelor și programelor pentru susținerea acesteia, facilitării procesului de participare la luarea deciziilor, interacțiunii cu instituțiile de stat din țară și de peste hotare.

ÎNTREVEDERI CU DIASPORA

-   Întrevederile au avut loc în Federația Rusă (Moscova, Sankt-Petersburg, Soci), Regatul Belgiei (Bruxell), Republica Italiană (Padova, Roma),  Azerbaijan (Baku), Republica Turcia (Istanbul); Ungaria (Budapesta); Republica Belarus (Minsk).

PROIECTE CU DIASPORA

În premieră, a fost anunțată disponibilitatea instituției prezidențiale de a oferi stagii de practică în cadrul Aparatului Președintelui (APRM). Au fost recepționate peste 20 CV-uri, au fost selectați 7 studenți care au desfășurat practica la președinție. Dintre aceștia - 3 au fost ulterior angajați în Republica Moldova, 2 - în cadrul APRM, unul - la o companie elvețiană specializată în certificare, inspecție, testări și expertiză în domeniul agricol și alimentar.

În scopul stimulării reîntoarcerii lucrătorilor migranți moldoveni înalt calificați şi inserției lor pe piața muncii, a fost lansat un apel către întreprinderile cu capital străin din Republica Moldova de a permite APRM difuzarea informațiilor privind disponibilitatea posturilor de muncă vacante, îndeosebi cele care necesită o calificare înaltă, diasporei. Astfel, au fost trimise 150 de scrisori întreprinderilor cu capital străin. La moment, au răspuns mai multe companii, prezentînd oferta pentru 80 de posturi de muncă vacante.

2.4 DIALOG CONTINUU CU AMBASADORII ACREDITAȚI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

3. REINTEGRAREA ȚĂRII

3.1 ÎNTREVEDERI CU LIDERII DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ

3.2  SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR OAMENILOR DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

La începutul anului 2017,  au fost prezentate 8 puncte prioritare de soluționare a problemelor locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, 4 pentru malul drept și 4 pentru malul stîng:

Malul Drept Malul Stîng
  • Restabilirea  mecanismului de prelucrare a pămînturilor agricole, pentru locuitorii din satele raionului Dubăsari, care se află sub jurisdicția Chișinăului
  • Determinarea mecanismului de funcționare a celor 8 instituții de învățămînt școlar, care sînt pe teritoriul transnistrean și sînt în subordinea Ministerului Educației de la Chișinău. Identificarea unei soluții astfel ca elevii liceului din orașul Rîbnița să fie transferați în clădirea construită din contul Ministerului Educației. Selectarea unei clădiri potrivite pentru elevii liceului din orașul Grigoriopol, care, actualmente, își fac studiile în satul Doroțcaia.
  • Asigurarea circulației libere pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv a funcționarilor publici.
  • Coordonarea, cu ajutorul Comisiei unificate de control, a deschiderii podului peste Nistru din satele Gura Bîcului – Bîciok.
  • Restabilirea telefoniei fixe
  • Aprobarea (apostilarea) documentelor (diplomelor) de absolvire a Universității „T. Șevcenco” din Tiraspol.
  • Înregistrare și eliberarea plăcilor de înmatriculare auto, proprietarii cărora au viza de reședință în localitățile din regiunea transnistreană.
  • Coordonarea, cu ajutorul Comisiei unificate de control, a deschiderii podului peste Nistru din satele Gura Bîcului – Bîciok.

 

 

3.3  PLATFORMĂ COMUNĂ PREȘEDINȚIE - PARLAMENT - GUVERN

3.4  DIALOGUL CU POPULAȚIA DIN STÎNGA NISTRULUI 

3.5  DIALOGUL CU PARTICIPANȚII LA FORMATUL DE NEGOCIERI ”5+2” ȘI CU ALȚI PARTENERI POLITICI EXTERNI

3.6  DOCUMENTELE CU CARACTER STRATEGIC

 

4.    PROGRAME DE SUPORT SOCIAL 

4.1  PROGRAME PENTRU COPII ȘI TINERI 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ ÎN PROCESUL DE ȘCOLARIZARE

Programul prevede susținerea capacităților de școlarizare pentru copiii din familiile social-vulnerabile, monoparenale și familii cu mulți copii. În cadrul acestui proiect, la început de an școlar, copiilor din aceste categorii sociale le-au fost oferite peste 8.000 de ghiozdane, dotate cu rechizite școlare. Programul se va desfășura anual.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPORT PENTRU GRĂDINIȚE DE COPII ÎN ȚARĂ

În cadrul acestui program, la solicitarea instituției educaționale, administrației publice sau asociației de părinți, grădinițele din țară pot să beneficieze de asistență pentru diferite proiecte care vin să soluționeze unele probleme cu care acestea se confruntă: reparații curente, dotări, asamblări, logistică ș.a. Pînă la finele anului 2017, se preconizează să fie acordată asistență la 200 de instituții preșcolare din țară, obiectivul final fiind acordarea sprijinului fiecărei instituții din treapta preșcolară în termen de 4 ani. Pentru anul 2018, este preconizat ca acest suport să fie asigurat pentru alte 500 de grădinițe din țară.

 În cadrul acestui program vor fi organizate diverse evenimente de agrement și divertisment, spectacole în mai multe localități ale țării, acțiuni de caritate pentru copiii din familiile dezavantajate. În 2017, în perioada sărbătorilor de iarnă, va fi acordat un suport  pentru 10.000 de copii din țară, dar și cadouri. În 10 localități din țară, inclusiv în mun. Chișinău la Palatul Republicii pe data de 19 decembrie 2017, vor fi organizate mai multe evenimente și inaugurat bradul de Crăciun sub auspiciul Președintelui Republicii Moldova.

4.2   PROGRAM DE SUPORT PENTRU TINERELE TALENTE/FESTIVALURI și CONCURSURI INTERNAȚIONALE

4.3   PROGRAME ȘI PROIECTE PENTRU PERSOANELE ÎN DEFICULTATE 

Proiectul a rezidat în procurarea a 10 implanturi Cochlear pentru copiii diagnosticați cu hipoacuzie.

Pe parcursul lunilor martie-decembrie 2017, au fost procurate echipamente medicale, cărucioare performante, a fost acordat suport pentru intervenții chirurgicale, cursuri de reabilitare și tratament în clinici de peste hotare și din țară. În total, au beneficiat de asistență 110 persoane cu nevoi speciale, cu dizabilități sau maladii severe. Mii de  persoane au fost asigurate cu medicamente. 

4.4  PROGRAM DE SUPORT PENTRU FAMILII 

-29 de familii cu locuințe noi sau reparate în 2017

Pentru procurarea locuințelor în mediul rural pentru familii cu mulți copii și familii social-vulnerabile ale căror locuințe au fost distruse de incendii sau condițiile de trai erau dezastruoase. În total, în ultimele 10 luni, au beneficiat de suport 29 familii pentru care au fost oferite surse financiare în vederea procurării sau reconstrucției locuințelor.

Pentru procurarea tehnicii de uz casnic, lemnelor și cărbunilor pentru perioada rece a anului, materialelor de construcție, îmbrăcămintei, încălțămintei, detergenților, produselor alimentare etc. mii de persoane au beneficiat de suport. Ajutorul este acordat prioritar familiilor cu mulți copii și celor social-vulnerabile.

Tot în cadrul acestui program, sînt realizate diverse acțiuni pentru dobîndirea unor modalități și practici eficiente de a face față problemelor cu care se confruntă familiile din țară.

4.5  PROGRAMUL PENTRU VÎRSTNICI

 Toate acțiunile din cadrul acestui program sînt orientate spre îmbunătățirea calității vieții persoanelor vîrstnice, reintegrarea socială a persoanelor rămase singure, prevenirea izolării, sărăciei, depresiei și altor influențe negative.


STATISTICI GENERALE ȘI SPECIFICE

În perioada de referință, în cadrul instituției prezidențiale au fost recepționate, elaborate, semnate, transmise diverse documente, după cum urmează:

DECRETE PREZIDENȚIALE:

- 175 decrete privind promulgarea legilor, 20 au fost remise Parlamentului;
- 9 decrete privind revocarea din funcția de ministru;
- 18 decrete privind eliberarea din funcție a unor  judecători;

altele.

DOCUMENTE:

OPINII LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ:

 DISTINCȚII DE STAT:

431 – Nicolae TIMOFTI;

772 – Marian LUPU;

765 – Mihai GHIMPU;

259 – Vladimir VORONIN;

443 – Petru LUCINSCHI;

836 – Mircea SNEGUR.

 

***

Anul care vine, 2018, va fi unul foarte tensionat, deoarece este unul electoral, cu o miză enormă pentru țară. Va fi anul în care identitatea noastră moldovenească, statalitatea și neutralitatea țării vor fi puse la grea încercare.

Aceste previziuni ale mele se bazează pe o analiză foarte realistă a situației. Dar, vă declar cu toată responsabilitatea, instituția prezidențială va păstra pilonii statului. Deloc întîmplător, anul 2018 l-am declarat, prin decret prezidențial, „Anul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt”, omagiind astfel pe apărătorul statalității moldovenești.

Vă promit că vom reuși să rezistăm, ne vom întări și vom obține victorie în toate marile bătălii politice care se vor da în 2018.

Ca reprezentant al poporului, voi asigura ca voința poporului să fie auzită și să învingă și social, și electoral. Iar rezultatele pe care le voi obține pe parcursul anului 2018 vor fi și mai consistente decît în acest an.