Președintele Republicii Moldova a înmânat distincții unui grup de cetățeni

Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, a înmânat astăzi, 11 noiembrie, distincții de stat, în cadrul unei ceremonii oficiale.
Distincțiile de stat ale Republicii Moldova au fost conferite anterior, prin decrete prezidențiale, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniile respective de activitate și înaltă măiestrie profesională.

Lista persoanelor cărora le-au fost înmânate distincții de stat:

„Ordinul Republicii”:

CEBOTARI Serghei - președinte al Comitetului de Conducere al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA

CIOBANU Raisa - secretar general de redacție la Săptămânalul „Literatura și Arta”

NOVRUZOV Vugar - președinte al Congresului Azerilor din Republica Moldova;

„Ordinul de Onoare”:

COLESNIC Iurie - scriitor

DIACONU Gheorghe - director executiv al Întreprinderii Piscicole „Costești” SA;

MARULEA Alexei - director al Societății pe Acțiuni „Angro-Impex”;

Ordinul „Credință Patriei” clasa I

CEBOTARI Oleg - colonel;

Ordinul „Credință Patriei” clasa II:

VOZNIUC Leonid - locotenent-colonel;

Ordinul „Credință Patriei” clasa III:

MORARU Marcel - colonel al Serviciului de Protecție și Pază de Stat

OJOGA Vasili - maior

PROCOP Igor - locotenent-colonel

VRABIE Vadim - general-maior al Serviciului de Protecție și Pază de Stat;

Ordinul „Gloria Muncii”:

BERNAZ Eduard - șef de secție la Spitalul Clinic Republican

CARAMAN Mihail - profesor universitar
- profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

COBĂNEANU Ala - judecător la Curtea Supremă de Justiție

COVALOV Ivan - jurnalist

DUMBRĂVEANU Ion - profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

GÎLCA Boris - consilier al viceprim-ministrului în domeniul sănătății

NICOLAU Gheorghe - profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

PLATON Carolina - profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

PRODAN Sveatoslav - director al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimișlia”

TOMULEȚ Valentin - profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova;

Medalia „Meritul Militar”:

BADEL Iurie - participant la conflictul militar (1991-1992)

OSADCI Andrei - locotenent-major al Serviciului de Protecție și Pază de Stat

PRISAC Radu - participant la conflictul militar (1991-1992);

Medalia „Meritul Civic”:

BULMAGA Petru - conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova

CEBOTARI Valentina - conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova

DOLGHI Cristina - șef de departament la Universitatea de Stat din Moldova

SACA Victor - profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

ȘVIDCENCO Evilina - redactor al emisiunii „Unda Bugeacului” La Compania „Teleradio-Moldova”;

Medalia „Mihai Eminescu”:

GROSU Lidia - secretar științific al Senatului Universității de Stat din Moldova, scriitor

STRUNGARU Ariadna - șef de secție la Universitatea de Stat din Moldova

VEDRAȘCU-SORBALĂ Ludmila - șef al Centrului Multimedia la Universitatea de Stat din Moldova;

Titlul onorific „Artist al Poporului”:

FEDCU Elena - regizor muzical al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”

POPESCU Leonid - membru al Uniunii Artiștilor Plastici;

Titlul onorific „Maestru în Artă”:

IUHNO Olga - maestru de concert, lector superior la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

TUZ-HARET Alla - actriță la Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov”;

Titlul onorific „Om Emerit”:

DRUMEA Luminița - specialist principal în cadrul Academiei de Științe a Moldovei

GOLOVIN Boris - deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei protecție socială, sănătate și familie

MÂRZA Mihai - conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova

STRATAN Ecaterina - director de departament în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”

TEOSA Valentina - șef de departament la Universitatea de Stat din Moldova;

Titlul onorific „Artist Emerit”

DOMRACEV Andrei - căpitan.