CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele a promulgat Legea pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a promulgat Legea pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015, adoptată de Parlament  în scopul ajustării indicilor bugetari la venituri și cheltuieli, reieșind din evoluțiile macroeconomice, revizuirii intrărilor de granturi, înghețării temporare de către partenerii de dezvoltare a sprijinului bugetar și prognozele până la finele anului.

Bugetul de stat prevede mijloace pentru asigurarea financiară a majorării de la 1 septembrie a.c. a salariilor cadrelor didactice, în proporția creșterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia națională pentru anul 2015, față de salariul mediu al cadrelor didactice din învățământ real atins în trimestrul IV al anului precedent.

Sunt prevăzute mijloace suplimentare pentru majorarea cuantumului ajutorului social și al ajutorului pentru perioada rece a anului, în legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică și gaze naturale.

Totodată, Legea prevede și reducerea cheltuielilor capitale cu 32.2 la sută, și anume cu:

  • 300 milioane de lei, planificați inițial pentru proiectarea gazoductului Ungheni-Chișinău;
  • 485 milioane de lei, din fondul rutier;
  • 130,9 milioane de lei, cheltuieli care urmau a fi acoperite din contul grantului pentru reformă a sectorului justiției;
  • 122,7 milioane de lei, din fondul de eficiență energetică.

Șeful statului își exprimă îngrijorarea față de aceste reduceri, în special în ceea ce privește amendarea bugetului rezervat sectorului energetic. Președintele solicită Parlamentului și Guvernului identificarea resurselor financiare în anul bugetar 2016 pentru majorarea salariilor în sfera bugetară, pentru cheltuielile de protecție socială și cheltuielile capitale, inclusiv în vederea finalizării lucrărilor de proiectare și construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău, un proiect extrem de important pentru consolidarea independenței energetice a statului.