CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Declarația Președintelui Republicii Moldova în legătură cu deschiderea Biroului de Legătură al NATO la Chișinău

Deschiderea la Chișinău a Biroului de Legătură al NATO constituie un prilej de mare îngrijorare. Graba cu care Guvernul Republicii Moldova acționează în acest sens  comportă riscuri sporite pentru securitatea națională a statului. Desigur, această activitate distructivă a Guvernului și a majorității parlamentare, nu are menirea să consolideze suveranitatea, integritatea teritorială  și independența Republicii Moldova.

După cum am declarat anterior, problemele de importanță majoră, cum ar fi cele ce țin de intensificarea colaborării cu blocurile militaro-politice, trebuie să fie supuse unor largi discuții în cadrul societății. Tendința poporului moldovenesc de a menține neutralitatea statului contribuie la stabilirea unui climat pașnic atît în țară, cît și peste hotarele ei. Scopul nostru este ca Republica Moldova să fie un stat dezvoltat, democratic, stabil și unit.

Actuala guvernare, mai întîi de toate, trebuie să depună eforturi orientate spre minimalizarea confruntărilor politice interne, nicidecum să genereze noi tensiuni în cadrul societății moldovenești. Țin să subliniez încă o dată faptul că deschiderea Biroului de Legătură al NATO ar putea să aibă grave consecințe negative.

Avînd în vedere provocările regionale existente, Biroul de Legătură al NATO la Chișinău nu va contribui la consolidarea societății de pe ambele maluri ale Nistrului și la întărirea stabilității politice în Republica Moldova.

Doresc să afirm că noi sîntem recunoscători țărilor NATO pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în soluționarea unui șir de probleme de ordin ecologic și umanitar. Sîntem dispuși să dezvoltăm și de acum încolo asemenea relații care să nu aibă un caracter ambiguu din punct de vedere al respectării Constituției țării noastre.

Luînd în considerare situația creată, noi venim cu inițiativa de a desfășura în Moldova o conferință internațională cu genericul ”Neutralitatea permanentă a Moldovei – factor de stabilitate și dezvoltare sau noua provocare în relațiile dintre Est și Occident”, preconizată să aibă loc în primul semestru al anului 2018. Obiectivul viitoarei conferințe este de a elabora un set de recomandări care să contribuie la asigurarea stabilității și securității Republicii Moldova și la menținerea păcii în această regiune a Europei.