Constitution of the
Republic of Moldova
Contacts

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Președintelui Statului Israel, domnul Reuven Rivlin

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Cu prilejul Zilei Independenței Statului Israel, Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, sincere felicitări însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul israelian.

Cu această frumoasă ocazie, îmi exprim convingerea că relațiile de cooperare dintre statele noastre se vor consolida, și mai departe, în domenii prioritar de interes comun.

Reiterând felicitările și urările de bine, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.