var slides = [{"id":1,"sImg":"img\/media\/2558\/1.jpg","bImg":"img\/media\/2558\/1.jpg","title":"\u0218eful statului a participat la \u0219edin\u021ba plenar\u0103 a Forumului Economic moldo-rus","text":"Pre\u0219edintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a participat la \u0219edin\u021ba plenar\u0103 a Forumului Economic moldo-rus, care a \u00eentrunit circa 200 de reprezentan\u021bi ai business-ului rusesc \u0219i aproximativ 350 de antreprenori moldoveni.","link":"\/rom\/presa\/seful-statului-a-participat-la-sedinta-plenara-a-forumului-economic-moldo-rus"},{"id":2,"sImg":"img\/media\/2557\/1.jpg","bImg":"img\/media\/2557\/1.jpg","title":"Pre\u0219edintele Moldovei a avut o \u00eentrevedere cu vice-pre\u015fedintele Academiei de Televiziune din Rusia","text":"Pre\u0219edintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o \u00eentrevedere cu renumitul jurnalist rus, vice-pre\u015fedintele Academiei de Televiziune din Rusia, Aleksandr Liubimov, de care este legat\u0103 o \u00eentreag\u0103 epoc\u0103 de formare a televiziunii. ","link":"\/rom\/presa\/presedintele-moldovei-a-avut-o-intrevedere-cu-vice-presedintele-academiei-de-televiziune-din-rusia"},{"id":3,"sImg":"img\/media\/2556\/111.jpg","bImg":"img\/media\/2556\/111.jpg","title":"Pre\u0219edintele Igor Dodon a conferit \u00eenalte distinc\u021bii de stat unui grup de cet\u0103\u021beni ai Republicii Moldova","text":"Pre\u0219edintele Republicii Moldova, Igor Dodon, \u00een conformitate cu decretele semnate anterior, \u00een semn de apreciere a meritelor deosebite fa\u021b\u0103 de stat, pentru munc\u0103 \u00eendelungat\u0103 \u0219i prodigioas\u0103 \u00een diverse domenii, \u00eenalte calit\u0103\u021bi profesionale \u0219i activitate intens\u0103 pe t\u0103r\u00eem social, a conferit \u00eenalte distinc\u021bii de stat unui grup de cet\u0103\u021beni ai Republicii Moldova.","link":"\/rom\/presa\/presedintele-igor-dodon-a-conferit-inalte-distinctii-de-stat-unui-grup-de-cetateni-ai-republicii-moldova"}]