var slides = [{"id":1,"sImg":"img\/media\/2673\/1.jpg","bImg":"img\/media\/2673\/1.jpg","title":"Pre\u0219edintele Republicii Moldova a avut o \u00eentrevedere cu Pre\u0219edintele Republicii Austria","text":"\u00cen cadrul Forumului P\u0103cii care se desf\u0103\u0219oar\u0103 la Paris, Pre\u0219edintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o \u00eentrevedere cu Alexander Van der Bellen, Pre\u015fedintele Republicii Austria, care de\u0163ine pre\u015fedin\u0163ia Uniunii Europene \u00een semestrul doi al anului 2018. ","link":"\/rom\/presa\/presedintele-republicii-moldova-a-avut-o-intrevedere-cu-presedintele-republicii-austria"},{"id":2,"sImg":"img\/media\/2672\/FB_IMG_1541916443317.jpg","bImg":"img\/media\/2672\/FB_IMG_1541916443317.jpg","title":"Pre\u0219edintele Igor Dodon a discutat cu mai mul\u021bi \u0219efi de stat \u0219i guvern","text":"","link":"\/rom\/presa\/presedintele-igor-dodon-a-discutat-cu-mai-multi-sefi-de-stat-si-guvern"},{"id":3,"sImg":"img\/media\/2671\/FB_IMG_1541857644146.jpg","bImg":"img\/media\/2671\/FB_IMG_1541857644146.jpg","title":"Pre\u0219edintele Republicii Moldova efectueaz\u0103 o vizit\u0103 de lucru la Paris","text":"La invita\u0163ia Pre\u015fedintelui Fran\u0163ei, Emmanuel Macron, Pre\u0219edintele Republicii Moldova, Igor Dodon, efectueaz\u0103 o scurt\u0103 vizit\u0103 de lucru la Paris, unde va participa la evenimentele dedicate anivers\u0103rii unui centenar de la sf\u00eer\u015fitul Primului R\u0103zboi Mondial.","link":"\/rom\/presa\/presedintele-republicii-moldova-efectueaza-o-vizita-de-lucru-la-paris"}]