var slides = [{"id":1,"sImg":"img\/media\/3006\/FB_IMG_1555693118625.jpg","bImg":"img\/media\/3006\/FB_IMG_1555693118625.jpg","title":"Pre\u0219edintele Republicii Moldova a avut o \u00eentrevedere cu o delega\u021bie a congresmenilor americani","text":"Pre\u0219edintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o \u00eentrevedere cu o delega\u021bie a congresmenilor americani, condus\u0103 de David Price, \u0219eful grupului de parteneriat pentru democra\u021bie din cadrul Camerei Reprezentan\u021bilor a Congresului SUA, co-pre\u0219edinte al grupului de prietenie moldo-american, care se afl\u0103 \u00een \u021bara noastr\u0103 cu o vizit\u0103 de documentare. La \u00eentrevedere a participat ambasadorul SUA \u00een Republica Moldova, E.S. Dereck J. Hogan.\r\n\r\n\r\n","link":"\/rom\/presa\/presedintele-republicii-moldova-a-avut-o-intrevedere-cu-o-delegatie-a-congresmenilor-americani"},{"id":2,"sImg":"img\/media\/3004\/111111111111.jpg","bImg":"img\/media\/3004\/111111111111.jpg","title":"Sportivul Veaceslav Pl\u0103m\u0103deal\u0103 a primit Diploma de Onoare a Pre\u0219edintelui","text":"Ast\u0103zi Igor Dodon a \u00eenm\u00eenat Diploma de Onoare a Pre\u0219edintelui Republicii Moldova domnului Veaceslav Pl\u0103m\u0103deal\u0103, membru al Lotului Na\u021bional de Sambo, vicecampion european, maestru judo \u0219i sambo.","link":"\/rom\/presa\/sportivul-veaceslav-plamadeala-a-primit-diploma-de-onoare-a-presedintelui"},{"id":3,"sImg":"img\/media\/3001\/1.jpg","bImg":"img\/media\/3001\/1.jpg","title":"Igor Dodon a \u00eenm\u00eenat \u00eenalte distinc\u021bii de stat unui grup de cet\u0103\u021beni","text":"Ast\u0103zi, \u00een cadrul unei ceremonii oficiale desf\u0103\u0219urat\u0103 la Pre\u0219edin\u021bie, Igor Dodon a \u00eenm\u00eenat \u00eenalte distinc\u021bii de stat unui grup de cet\u0103\u021beni ai Republicii Moldova, conferite anterior prin decrete preziden\u021biale.\r\n\r\n","link":"\/rom\/presa\/igor-dodon-a-inminat-inalte-distinctii-de-stat-unui-grup-de-cetateni"}]