CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, a transmis un mesaj de felicitare domnului Nicos Anastasiades, Preşedintele Republicii Cipru

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul realegerii Dumneavoastră în funcția de Președinte al Republicii Cipru, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai cordiale felicitări, însoțite de sincere urări de prosperitate pentru poporul cipriot.

Folosind această ocazie frumoasă, doresc să reiterez încrederea că relațiile de prietenie și cooperare dintre statele noastre se vor dezvolta și în continuare, în beneficiul ambelor popoare. Totodată, țin să-mi exprim ferma convingere că, prin intensificarea contactelor politice bilaterale, parteneriatul dintre Republica Moldova şi Republica Cipru va deveni mai profund și mai consistent, reflectînd sarcinile ambiţioase de dezvoltare ale ambelor țări la etapa actuală.

Dorindu-sănătate și mult succes în îndeplinirea atribuțiilor responsabile ce Vă revin, Vă rog să agreați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.