CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova a transmis un mesaj de felicitare domnului Gjorge Ivanov, Preşedintele Republicii Macedonia

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Macedonia, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări, precum și urări de prosperitate poporului macedonean.

Folosesc acest prilej deosebit pentru a remarca evoluția pozitivă a relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-macedonene, care se dezvoltă sub semnul armoniei și al sprijinului reciproc atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi cea multilaterală.

Totodată, țin să-mi exprim convingerea că amplificarea în continuare a parteneriatului dintre Republica Moldova și Republica Macedonia, va apropia și mai mult ţările noastre de realizarea plenară a obiectivelor strategice naţionale spre binele ambelor popoare.

Dorindu-Vă sănătate și noi succese în exercitarea mandatului Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.