CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan

STIMAȚI VETERANI,

Astăzi, într-o zi cu o deosebită încărcătură istorică, trăim cu toții sentimente de recunoștință și onoare pentru cei care și-au îndeplinit cu demnitate datoria internațională, dând dovadă de vitejie și curaj. An de an, pe 15 februarie, aducem un omagiu celor ce au luat parte la una dintre cele mai dureroase și crâncene confruntări militare, care a lăsat urme adânci în conștiința mai multor generații.

Cu certitudine, rănile războiului din Afganistan încă nu s-au vindecat. De aceea, este important să cinstim cu respect memoria celor care și-au pierdut viața acolo, dar și faptul că putem spune, după 29 de ani, că sacrificiul lor nu a fost în van, din perspectiva luptei care a fost dusă și a eforturilor care au fost făcute.

De-a lungul timpului, războiul din Afganistan a fost abordat și interpretat de nenumărate ori, prin prisma diferitor puncte de vedere. În acest context, țin să-mi exprim convingerea că identitatea unei națiuni civice nu poate fi construită excluzând memoria istorică. Astfel, în cei peste 9 ani de conflict, eroismul și bărbăția a mai mult de 12 mii de concetățeni de-ai noștri nu necesită o reevaluare. Aceștia vor rămâne a fi pentru totdeauna adevărați patrioți. Or, viitorul se construiește prin respect față de trecut, față de cei care au făurit istoria.

Sunteți un adevărat exemplu de vitejie pentru tânăra generație căreia trebuie să-i explicați ororile războiului pentru a învăța să prețuiască pacea. Dumneavoastră ați trecut prin încercări inimaginabile – V-ați riscat viața și sănătatea, ați pierdut camarazi, iar țara noastră a pierdut circa 300 de fii.

Vă adresez, din toată inima, cele mai sincere mulțumiri, însoțite de întreaga mea apreciere pentru faptele Dumneavoastră de eroism și spiritul de sacrificiu, dorindu-Vă multă sănătate și prosperitate.