CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul aniversării a XXVI-a de la crearea organelor securității statului

Cu ocazia aniversării a 26 de ani de la crearea organelor securității statului, adresez ofițerilor, subofițerilor, angajaților și veteranilor Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova cele mai sincere și cordiale felicitări.

Această perioadă a fost una de formare, consolidare și afirmare continuă a serviciilor speciale, în calitate de element de bază în realizarea intereselor fundamentale ale Republicii Moldova.

Am convingerea că prin nivelul înalt de pregătire a angajaților organelor securității naționale și prin capacitatea de prevenire și curmare a acțiunilor cu caracter subversiv, în pofida condițiilor complicate, constrângerilor externe, dar și interne, Serviciul a demonstrat că este un pilon de bază în cadrul sistemului de asigurare a securității naționale.

Astfel, Vă încurajez să nu cedați în fața presiunilor politice, să acționați și pe viitor cu fermitate, profesionalism și abnegație în asigurarea deplinei siguranțe a cetățenilor țării noastre.

Totodată, am certitudinea că, prin intermediul unui dialog eficient cu societatea civilă, în vederea promovării politicilor de securitate națională, și nu numai, Serviciul va putea să-şi mențină autoritatea și va servi drept model de conduită pentru alte organe ale statului. O atenție sporită, în acest sens, trebuie acordată asigurării informative a procesului de reintegrare a teritoriului Republicii Moldova.

Cu acest prilej aniversar, vreau să-mi exprim profunda recunoștința față de veteranii Serviciului care au stat la baza creării organelor securității statului, au setat standarde înalte de activitate și reprezintă și astăzi un exemplu și o sursă de inspirație pentru noua generație de ofițeri.

Doresc să adresez sincere felicitări și membrilor familiilor Dumneavoastră, urându-Vă tuturor sănătate, fericire, bunăstare şi noi realizări atât pe plan profesional, cât și personal.