CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursul Președintelui Republicii Moldova, Domnul Igor DODON, la recepția diplomatică cu ocazia sărbătorilor de iarnă

EXCELENȚELE VOASTRE,
DOAMNELOR ȘI DOMNILOR AMBASADORI,
ONORATĂ ASISTENȚĂ,

Permiteți-mi să vă aduc sincere mulțumiri pentru nobila misiune pe care o înfăptuiți și pentru eforturile depuse zi de zi în vederea dezvoltării și aprofundării prieteniei și a parteneriatului constructiv dintre statele noastre. Vă sînt recunoscător, în special, pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru promovarea imaginii pozitive a țării noastre în lume.

Trăim vremuri deloc simple. Chiar și în perioada războiului rece, criza în relațiile dintre Occident și Răsărit nu a fost atît de profundă ca acum. Se află în stare de criză atît sistemul de securitate global, cît și cel regional. Acest proces a fost declanșat în 2008, atunci cînd un șir de țări au recunoscut independența provinciei Kosovo, încălcîndu-se astfel integritatea teritorială a Serbiei suverane și principiul inviolabilității frontierelor în Europa postbelică.
A fost creat un precedent, ale cărui efecte nefaste s-au făcut resimțite în multe alte regiuni ale lumii. Am convingerea că marile puteri trebuie să-și asume responsabilitatea pentru sistemul de securitate și să confirme principiile consfințite în Actul Final de la Helsinki din 1975 și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 1990.

Regiunea noastră se află într-o zonă de risc sporit. Pe teritoriul Republicii Moldova rămîne în continuare nereglementată problema transnistreană. Doresc să menționez, în special, faptul că soluționarea acestei probleme reprezintă unul dintre principalele obiective pe care țin să le realizez exercitînd funcția de Președinte al țării.

În 2017, procesul de reglementare a diferendului transnistrean a fost relansat. În cadrul întrevederilor reprezentanților Chișinăului și ai Tiraspolului s-au realizat mai multe acorduri extrem de importante privind unele probleme, a căror soluționare era tergiversată ani în șir. Acest proces a fost reluat în urma inițiativelor pe care le-am lansat pe 4 ianuarie și 17 martie 2017.

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR,

Păstrarea independenței și neutralității Republicii Moldova constituie obiectivul major pe care mi l-am propus deținînd funcția de Președinte al țării. Astăzi, încearcă să se impună fățiș forțe care neagă principiul însuși al independenței Republicii Moldova și care luptă pentru înghițirea țării noastre de către statul vecin. Astfel, pentru a nu admite lichidarea statului Republica Moldova, sarcina noastră principală este să unim toate forțele patriotice ale societății.
A doua sarcină ca importanță este menținerea statutului de neutralitate al țării care este consfințit în Constituție. Sîntem o țară mică și nu putem să ne permitem să ne aliem cu cineva împotriva cuiva. Important este să păstrăm relațiile de prietenie, de parteneriat, atît cu Vestul, cît și cu Estul.

Putem să încheiem acorduri avantajoase pentru noi în domeniile economiei, culturii, științei, dar nu putem să aderăm la blocuri militaro-politice. Pentru mine, la fel ca pentru majoritatea cetățenilor țării noastre, este inacceptabilă activitatea oficiului NATO pe teritoriul Republicii Moldova.
Economia Moldovei are nevoie de investiții și din Occident, și din Răsărit. Scopul care mi l-am propus este revenirea cetățenilor noștri care locuiesc în străinătate.

Pentru a realiza acest scop este necesar de a crea pentru ei locuri de muncă adecvate, salarii și pensii. Producătorii noștri au nevoie să revină pe piețele tradiționale de desfacere, în primul rînd pe cea din Rusia. În acest sens este esențială cooperarea cu Uniunea Economică Eurasiatică, totodată fiind păstrat parteneriatul reciproc avantajos cu Uniunea Europeană.
Astfel, o realizare importantă pe care am inițiat-o în 2017 o consider semnarea Memorandumului cu Uniunea Economică Eurasiatică.

Sper foarte mult că în timpul apropiat, după punerea la punct a detaliilor tehnice, Moldova va obține statutul de observator în Uniunea Economică Eurasiatică.
Este foarte important ca Republica Moldova să-și mențină calitatea de membru al Comunității Statelor Independente, care joacă un mare rol pentru economia țării noastre și pentru raporturile ei internaționale.

O însemnătate deosebită pentru Moldova o are participarea sa cu drepturi de membru la Zona de liber schimb între țările CSI, care le permite agenților economici din țara noastră accesul liber la piețele țărilor Comunității. Pentru mine sînt categoric inacceptabile inițiativele populiste ale unor politicieni iresponsabili privind ieșirea din CSI.

În anul curent și în următorii ani vom continua cu succes să realizăm aceste și alte inițiative importante în interesul păcii regionale și întru bunăstarea poporului nostru.