CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Adresarea domnului Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova, în legătură cu data de 2 martie 1992

STIMAȚI CONCETĂȚENI,

Ziua de 2 martie 1992 a fost consemnată pentru totdeauna în istoria statului nostru. În această zi, Republica Moldova nu numai că a fost primită în marea familie a Organizației Națiunilor Unite, dar a și obținut recunoașterea plenară ca subiect al dreptului internațional, a obținut posibilitatea de a fi participant cu drepturi depline la relațiile internaționale în vederea edificării păcii și prosperării în întreaga lume.  Începînd cu 2 martie 1992, statul nostru a deschis o nouă pagină a relațiilor cu alte state și popoare nu doar din Europa, ci și din întreaga lume.

Totodată, anul 1992 a fost umbrit de evenimentele sinistre de pe Nistru, care au răpit sute de vieți, au distrus destinul a mii de oameni. Această tragedie a pricinuit pierderi grele multor locuitori ai țării noastre. În urma confruntărilor armate, Moldova a alunecat înapoi pentru decenii în dezvoltarea sa, confruntîndu-se și astăzi cu consecințele erorilor comise în acea perioadă. Astăzi, o problemă majoră rămîne a fi dispersarea clasei politice, care, cu siguranță, exercită o influență negativă asupra eforturilor statului în ridicarea nivelului sprijinului social și în reabilitarea victimelor tragediei din 1992. Sînt ferm convins că împreună trebuie să acordăm o atenție mult mai mare și un sprijin mai substanțial acestor oameni.

În prezent, cu 26 de ani mai tîrziu, noi continuăm să rămînem ostatici ai conflictului transnistrean nesoluționat, care împiedică dezvoltarea statului nostru comun – Republica Moldova. Noi nu putem, și nici nu este corect, să trăim la infinit prin trecut, să fim prizonierii învinuirilor reciproce și ai unor temeri false. De aceea, în scopul depășirii divizării existente a societății moldovenești, acum un an am lansat inițiativa de a crea o platformă obștească de dialog în vederea concilierii și concordiei între malurile Nistrului. Pe parcursul anului au fost organizate diferite manifestări cu caracter cultural și sportiv, au fost desfășurate întîlniri cu politicienii, cu activiști obștești și cu ziariști de pe ambele maluri ale Nistrului. Am primit o mulțime de sesizări, propuneri, în vederea soluționării problemelor arzătoare ale oamenilor. De asemenea, am auzit multe cuvinte de mulțumire pentru ajutorul pe care am reușit să-l acordăm. Platforma de dialog acordă o șansă în plus concetățenilor, în oricare regiune a țării s-ar afla, de a întinde o mînă de ajutor și de a ne susține reciproc. În acest sens, a apărut necesitatea de a elabora programe-țintă întru sprijinirea dezvoltării economice și acordării de asistență socială cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, care se află în dificultate.

Astăzi, în această lume ce se schimbă fulgerător, apar noi provocări și amenințări, inclusiv în domeniul asigurării securității. Astfel, nici țara noastră nu va putea să rămînă într-o parte de la aceste procese. Pentru ca să nu cădem iar victime ale confruntării forțelor interne și externe, noi trebuie să apărăm cu fermitate interesele noastre naționale, să promovăm o politică externă înțeleaptă și echilibrată. Sarcina principală este să creăm un stat polietnic, unic, democrat, neutru, de drept în care fiecărui locuitor să-i fie garantat un trai decent. Lipsa unor profunde contradicții etnice și religioase ne oferă speranța că vom reuși să construim o societate modernă, în care vom dori să trăim nu numai noi, ci și copiii, și nepoții noștri. După cum ne-a lăsat poruncă ilustrul domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfînt.

Noi trebuie să ne ațintim privirile în viitor. Doar așa, țara noastră, poporul moldovenesc, vor putea să ocupe un loc decent în marea familie a Organizației Națiunilor Unite.